2 de novembre de 2010

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya

Proposta de la Comissió tècnica convocada per la Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració del Document de Bases del CNIAC

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya referents a l’any 2007, a Catalunya viuen 1.242.679 persones d’entre 0 i 17 anys, xifra que representa el 17,2% del total de la població catalana. Però tot i representar un alt percentatge de població amb unes necessitats específiques, infants i adolescents no tenen encara reconeguts tots els seus drets de ciutadania, en especial els drets de participació social que recull la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat un important pas endavant en el reconeixement dels drets de ciutadania dels nens, nenes i adolescents amb la recent aprovació del projecte de Llei dels drets i les oportunitats dels infants i els adolescents, una norma que considera l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats.
El projecte de llei posa èmfasi en potenciar la participació ciutadana dels nens, nenes i adolescents, promovent la creació d’espais de participació territorial a l’àmbit local i amb la creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC), com a òrgan consultiu i de representació d’aquest 17% de població.
La Secretaria d’Infància i Adolescència convoca a inicis del 2010 un grup d’experts en participació infantil per tal d’elaborar un esborrany de document de bases i una proposta d’Ordre de Creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC).

El present document és fruit de la tasca d’aquest grup. Aquest esborrany de Bases del CNIAC es concep com un document de treball obert a les aportacions d’altres
agents implicats.
Aquest document està estructurat en quatre grans blocs. El primer d’ells recull una aproximació quantitativa del nombre d’infants de Catalunya. Tot seguit, es fa una aproximació teòrica a les nocions de participació infantil i s’identifiquen els diferents espais de participació que existeixen actualment a Catalunya. Un tercer bloc desenvolupa les línies bàsiques que haurien d’inspirar la creació del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.
Finalment, es reflexiona al voltant dels consells d’infants i adolescents en l’àmbit local.
La concepció d’infància que apareix en aquest document es correspon a la que contempla la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant i, per tant, amb el terme infància s’engloben els infants i adolescents dels 0 fins als 18 anys.

Document de Bases Consell Nacional Infància i Adolescència