28 d’octubre de 2010

Vet aquí els nostres drets

El llibre és un recull dels contes seleccionats a través d'un concurs anual organitzat per Esplais Catalans. Els contes, sobretot si van acompanyats d'il•lustracions, són propers als infants perquè utilitzen un vocabulari senzill, unes imatges suggerents i desperten la seva imaginació i curiositat. Els contes, a més, posen a l'abast dels infants coneixements -en aquest cas sobre els seus propis drets-, promouen actituds –a partir de desenvolupar l'empatia– i desenvolupen habilitats –com ara l'escolta i la creativitat.

Molt recomanable visitar la pàgina web: http://www.esplac.cat/vetaqui/ per trobar la proposta pedagógica que fan sobre el document.
Vet aquí els nostres drets
Vet aquí els nostres drets: contes per explicar els drets dels infants. Elena Díez Villagrasa, Sandra Villa Serradell (coords.). Barcelona: Esplais Catalans, 2009