28 d’octubre de 2010

Carta de Drets i Deures que viuen en Centres

El Departament d’Acció Social i Ciutadania acaba d’editar la Carta de drets i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres, una guia adreçada a infants i adolescents, especialment a aquells que entren per primer cop a un centre d’acollida.


Carta Drets i Deures Nens Que Viuen en Centres