8 de setembre de 2010

Guanyar salut a l'escola. Guia per a aconseguir-ho


RAONS BÀSIQUES PER INCORPORAR LA PROMOCIÓ DE LA SALUT EN EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Accedeix a la guia!

1. Constitueix una de les estratègies clau de les quals pot disposar un centre educatiu, no només per incrementar els nivells de salut de l'alumnat, sinó també per millorar el clima intern del centre escolar, optimitzar els seus processos de gestió i aconseguir millors resultats educatius, inclosos els acadèmics.

2. La infància i l'adolescència són les èpoques del desenvolupament vital en les quals s'adquireixen els principals hàbits de vida que es consolidaran amb els anys. L'obligatorietat de l'educació des dels 4 fins als 16 anys facilita que l'accés a la població infantil i adolescent sigui gairebé total.

3. L'àmbit educatiu proporciona un marc d'intervenció social que compta amb agents que disposen d'una alta qualificació des del punt de vista pedagògic: el professorat.

0. Introducció

1. Marc conceptual i dimensions de la intervenció en promoció i educació per a la salut a l'escola

Un concepte ampli de la salut com a valor vertebrador d'un clima escolar positiu

Marc conceptual

Principis pedagògics subjacents en aquest marc conceptual

Indicadors que aquest marc conceptual permet treballar i avaluar

Implicacions del marc conceptual de referència en la definició de quatre dimensions de la PES

Implicacions de la incorporació de les quatre dimensions de la PES: el repte de la coordinació

Conclusions

Bibliografia

2. Nivell troncal bàsic per al desenvolupament de la promoció i educació per a la salut a l'escola

Finalitat

Objectius

Mètodes, continguts i instruments bàsics per a la incorporació de la PES

Marco legal: la PES en la LLOI i en els Reials decrets que desenvolupen els ensenyaments mínims .

Planificació de la PES en el marc del projecte educatiu de centre (PAC)

Conclusions

Bibliografia

3. Aprofundiment del projecte en àmbits d'intervenció prioritària

Importància de mantenir l'enfocament integrador del nivell troncal bàsic. Un exemple pràctic

Activitat física i alimentació saludable

Benestar i salut emocional

Educació afectiu-sexual

Seguretat i prevenció de riscos, lesions no intencionades i accidents

Educació sobre drogues: alcohol, tabac i altres drogues

Conclusions

Bibliografia

4. Com valorar la qualitat d'una proposta educativa

L'ABC de la qualitat

Un test per facilitar la valoració de la qualitat d'una proposta educativa