9 de juny de 2010

"Anem preparats"


La secretaria de Joventut de la Generalitat ha editat la publicació “Anem preparats 2010”. L’objectiu és oferir les informacions i recomanacions necessàries per garantir la qualitat de les activitats d’educació en el lleure i vetllar per la seguretat i la integritat física dels participants i del medi natural que els aculli.

Anem preparats 2010