2 de novembre de 2009

Seminari "Bones pràctiques Reducció de Vulnerabilitats i Prevenció de desastres a Bolívia"
*PROGRAMA DEL SEMINARI* (en castellano abajo)

Amb Martín Villarroél García, Coordinador Regional per a Emergències de l’Aliança Save the Children a Amèrica Llatina, capacitador del Projecte “Esfera”, membre del Grup d’Adequació i Difusió de Mòduls ARC i capacitador en Normes Mínimes d’Educació en Emergències (NMEEE).

15h30-16h INTRODUCCIÓ
· Presentació del Seminari
Audrey Esnault, Responsable de Cooperació i Emergències, Save the Children a Catalunya
· Presentació dels resultats del Projecte “Preparació, prevenció i mitigació d’emergències a la conca del Riu Mamore, Bolívia”

16h-18h30 MÒDUL 1: PREVENCIÓ D’AMENACES
· Gestió Per a la Reducció de riscos de desastres, enfocament basat en els Drets de la infància
· Formació i capacitació de Brigades Escolars
· Capacitació de Governs locals
· Rehabilitació i equipament d’albergs temporals

MÒDUL 2: PREPARACIÓ PER A DESASTRES NATURALS
· Elaboració de Plans de Preparació per a Emergències, a nivell municipal, comunal, escolar i familiar
· Sistema d’Alerta temprana
· Promoció de l’escola segura
· Mapa de riscos

18h30-19h PAUSA CAFÈ

19h-21h MÒDUL 3: MITIGACIÓ DE VULNERABILITATS
· Medi ambient i canvi climàtic
· Reducció de vulnerabilitats ambientals (reforestació, maneig adequat de l’aigua i de residuos sòlids)
· Reducció de vulnerabilitats socials (organització de la comunitat en estructures permanents de resposta a emergències)
· Bioindicadors: la seva construcció basant-se en sabers locals

MÒDUL 4: SISTEMATITZACIÓ i SENSIBILITZACIÓ
· Capitalització de bones pràctiques
· Materials educatius elaborats

20h30-21h PROJECCIÓ DEL VIDEO SOBRE BONES PRACTIQUES
DEBAT – CONCLUSIÓ

Obert al públic i gratuït
Inscripció abans del 19/11/2009 al correu: catalunya.internacional@savethechildren.es
(nom, cognoms i professió)

¡Us hi esperem!