5 de novembre de 2008

Fulls de registre conductual

A la web de l´EAP del Garraf hi ha una secció anomenada MODELS DE SEGUIMENT I FITXES DE SEGUIMENT I CONDUCTA que conté un arxiu zip amb fulls per imprimir que serveixen als alumnes de primària per autoavaluar la seva conducta, fer contractes de comportament.... diplomes, etc....